«KONFINATUAK» Literatur lehiaketa – Concurso literario «CONFINADAS»

Sorginenea-Tu Casa Feminista

«KONFINATUAK» Literatur lehiaketa – Concurso literario «CONFINADAS»

Sorginenea-Tu Casa Feminista
951 951 people viewed this event.

Eleen Ganbarak, Gasteizko Liburutegi Feministak, literatur lehiaketa bat jarri du martxan konfinamendu egoeraren inguruan. Hona hemen lehiaketaren oinarriak:

Eleen Ganbara, la Biblioteca Feminista de Sorginenea, organiza un concurso literario entorno a reflexiones sobre la situación de confinamiento que etamos viviendo. Aquí las bases del concurso:

 

OINARRIAK (Abajo en castellano)
1.- Lehiaketaren xedea: Konfinamenduari buruzko literatura-lan argitaratugabea, prosan edo
bertso-lerrotan, euskaraz edo gaztelaniaz.
2.- Edozein adinetako emakumeentzat*.
3.- Lanen luzera: gehienez 3.000 karaktere, espazioak barne.
4.- Aurkezteko epea: 2020ko maiatzaren 17an, 24:00ak arte.
5.- Lanen aurkezpena: e-mailez, helbide elektroniko honetara:
eleenganbara@sorginenea.org. E-postaren Gaian lanaren izenburua eta parte-hartzailearen
pseudonimoa agertu beharko dira.
6.- Lanak pseudonimoz sinatu beharko dira, hori izango baita antolatzaileentzako
erreferentzia. Epaimahaiak erabakia hartutakoan, parte-hartzaileek e-posta bidez jasoko dute
epaiaren berri .
7.- Epaimahaia: Sorgineneako liburutegiko batzordeak osatuko du, kanpoko bi aholkulariren
laguntzarekin.
8.- Sariak: 100 euroko bi lehen sari eta 50 euroko beste bi sari, lehiaketako hizkuntza
bakoitzeko bana.
9.- Epaimahaiak sariren bat esleitu gabe utzi ahal izango du, edo bi lan irabazle edo gehiago
izendatu ex aequo.
10.- Argitalpena. Antolatzaileek Sorginenearen webgunean argitaratzeko eskubidea dute, eta,
ahal izanez gero, paperean, aurkeztutako lanen hautaketa bat, irabazleak izan ala ez.

BASES
1.- Objeto del concurso: Obra literaria inédita, en prosa o en verso, en euskara o castellano,
sobre el confinamiento.
2.- Dirigido a mujeres* de cualquier edad
3.- Longitud de los trabajos: máximo de 3.000 caracteres, espacios incluidos
4.- Plazo de presentación: hasta el 17 de mayo de 2020 a las 24:00 horas
5.- Presentación de los trabajos: por e-mail, a la dirección de correo electrónico
eleenganbara@sorginenea.org. En el asunto deberá figurar el título del trabajo y el
seudónimo de la participante.
6.- Los trabajos deberán firmarse con seudónimo, siendo la referencia para la organización
del concurso, una vez fallado el mismo, la dirección de correo electrónico de la remitente,
donde se comunicará el resultado.
7.- Jurado: lo constituirá la comisión de biblioteca de Sorginenea, con el apoyo de dos
asesoras externas.
8.- Premios: Se establecen dos primeros premios de 100 euros y dos segundos premios de
50 euros para los trabajos, uno por cada una de las dos lenguas del concurso.
9.- El jurado podrá declarar desierto alguno de los premios o nominar a dos o más trabajos
ganadores ex aequo.
10.- Publicación. La organización se reserva el derecho de publicar en la página web de
Sorginenea y, en caso de ser posible, en formato papel, una selección de los trabajos
presentados, hayan resultado ganadores o no.

Additional Details

To register for this event please visit the following URL:

 

Fecha y hora

17-05-2020 to
 

Localidad

Santa María 11, Vitoria-Gasteiz, Online Event
 

Lugar

Sorginenea- Tu casa Feminista

Share With Friends